XtGem Forum catalog

Hãy nhanh tay Đăng kí và Đăng nhập để trở thành thành viên chính thức của ChiaSe365.Mobie.In và cùng thảo luận!
» » » Share code filelist php cập nhật theo thời gian

Share code filelist php cập nhật theo thời gian

Forum ChiaSe365.Mobie.In
Quockunplus * * Quockunplus (Thành Viên) [Off]
* 07-03-2016

code filelist php cập nhật theo thời gian, đây là code filelist tự update theo thời gian bởi tiaxgame, code filelist php cap nhat theo thoi gian.

Đọc nội dung thư mục, các bạn dùng hàm opendir và readdir.

Tiếp đó duyệt nội dung thư mục, tạo một array để chứa cái tập tin và thư mục con. Khóa của array này chính là thời gian cập nhật của tập tin hoặc thư mục con.

Sau cùng, sắp xếp lại array với hàm krsort.
Toàn bộ đoạn mã function như sau:

function filelist_update($path){
$dir = opendir($path);
$list = array();
while($file = readdir($dir))
{
if($file != '.' and $file != '..'){
$ctime = filectime($path.$file).','.$file;
$list[$ctime] = $file;
}
}
closedir($dir);
krsort($list);
return $list;
}


Cách dùng , bạn dán code này để hiển thị filelist, sửa thư muc phù hợp nhé!!! :
$list=filelist_update('/folder/');
echo join($list,'<br/>');


Chia sẻ bởi Tiaxgame - 2hi.Biz.
Chúc các bạn thành công.

(0)
Quockunplus * * Quockunplus (Thành Viên) [Off]
* 07-03-2016

leech

(0)
Quockunplus * * Quockunplus (Thành Viên) [Off]
* 07-03-2016

http://ketnoi360.xtgem.com

(0)
Quockunplus * * Quockunplus (Thành Viên) [Off]
* 07-03-2016

2hi die suốt @@

(0)
ACTIVISTS.XTGEM.COM * * ACTIVISTS.XTGEM.COM (Thành Viên) [Off]
* 03-05-2016

study about secret html codes by T-A-O:
http://study.madpath.com

(0)
- Tổng số 5 bình luận và lượt xem
Công cụ bài viết

Online: [0]
ChiaSe365..!Thiết Kế Bởi NgUyễn PhÚc
-->